Informació de la Web

 

En compliment del que s’estableix a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic passem a informar-vos de les condicions que regulen l'ús permès de la present pàgina web (la Web des d'ara) i amb que l'empresa PELAIMAS S.L.  ( PELAIMAS  des d'ara), amb domicili social al carrer Trafalgar 4, 13B, 08010 de Barcelona, província de Barcelona, Espanya, amb CIF número B-60.801.784, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 28293, Foli 130, Fulla 131879, Inscripció 2ª, posa a la disposició dels usuaris d'Internet.

 

La finalitat de la Web és donar informació en referència als esdeveniments, productes i serveis oferts per  PELAIMAS  (format per les sales  Jamboree ,  Moog ,  Tarantos  i Fundació  MasiMas ) i a través de la comercialitzadora d'entrades  Codetickets  (Visualsonora  SCCL), la venda  online  d'entrades per als esdeveniments organitzats/promoguts per qualsevol de les empreses que gestionen aquestes sales. Aquesta Web és accessible a través dels següents dominis registrats per  PELAIMAS :

masimas.com

masimas.net

 

1.  PELAIMAS  posa a disposició dels usuaris de la Web, els següents mitjans on podran dirigir les seves peticions, qüestions i queixes:

Adreça Postal: c/ Trafalgar 2-4, 13B, 08010 Barcelona

Adreça de correu electrònic:  info@masimas.com

Telèfon: +34 933 191 789

Fax: +34 933 150 221

 

2. Aquestes condicions generals regulen l'accés i utilització de la Web que  PELAIMAS  posa gratuïtament a la disposició dels usuaris d'Internet. L'accés a la mateixa implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

 

3. S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la Web només i exclusivament si concorren les següents condicions:

3.1. Que sigui compatible amb les fins de la Web detallats a  l'inici  d'aquest avís.

3.2. Que es realitzi amb l'exclusiu ànim d'obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o  descompilació .

3.3. Que cap dels continguts relacionats en la Web siguin modificats de manera alguna.

3.4. Que cap gràfic, icona o imatge disponible en la Web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta d'imatges que l’acompanyen.

 

4.  PELAIMAS  es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda   la Web, de la configuració i presentació d'aquesta i de les condicions d'accés.

 

5.  PELAIMAS  no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la Web o  en e l seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat.  PELAIMAS  portarà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels  errors, desconnexions o falta d'actualització en els continguts, totes aquelles labors tendents a resoldre els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

 

6. Tant l'accés a la Web com l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui  el  realitza.  PELAIMAS  no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquest accés o ús.  PELAIMAS  no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

6.1 la presència d'un virus en l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web,

6.2 un mal funcionament del navegador

6.3 de l'ús de versions no actualitzades del mateix

 

7.  PELAIMAS  no assumeix responsabilitat alguna derivada dels continguts enllaçats des de la Web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu. En el cas que qualsevol usuari, client o un tercer, considerés que el contingut o els comentaris d'usuaris realitzats en la Web o prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen béns o drets del propi usuari, d'un client o d'un tercer susceptibles d'indemnització, i, en particular, consisteixin en:

7.1 Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme la normativa penal espanyola.

7.2 Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.

7.3 Activitats o continguts que posin en perill l'ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.

7.4 Comentaris o continguts que posin en perill la protecció del menor, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació. Demanem que ens notifiquin com més aviat millor al compte de correu que figura en l'apartat de contacte de la Web. En qualsevol cas,  PELAIMAS  no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, xarxes socials o altres eines de participació incloses en la Web. A més es reserva el dret de retirar aquells continguts inclosos que es considerin inadequats.

 

8. La utilització no autoritzada de la informació continguda en la Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de  PELAIMAS  donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

 

9. Tot enllaç de tercers a la Web ha de  fer-se  a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibi s els « enllaços profunds», el « framing » i qualsevol altre aprofitament dels continguts de la Web, a favor de tercers no autoritzat.

 

10.  PELAIMAS  i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya) per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés, o ús de la Web.

 

Propietat Intel·lectual

 

Els drets de propietat intel·lectual de la Web el seu codi font, disseny, imatges, logotips, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts són titularitat de  PELAIMAS  a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, còpia, distribució, comunicació  pública i transformació. L'accés en aquesta pàgina web no suposa, en cap cas, adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat intel·lectual sobre els continguts que figuren en la mateixa. Les marques dels anunciants que es  publicit  en el lloc web, són propietat dels seus respectius titulars.

 

© 2009,  PELAIMAS , S.L., masimas.com. Reservats tots els drets.

 

Clàusula sobre jurisdicció i arbitratge.

 

Tots els litigis, discrepàncies, controvèrsies, qüestions o reclamacions resultants de la interpretació, execució, incompliment, resolució o nul·litat del present avís o  que hi estiguin  relacionats, directa o indirectament, es resoldran definitivament mitjançant arbitratge del Tribunal Arbitral de Barcelona, a les quals les parts encomanen l'administració de l'arbitratge i la designació de l'àrbitre únic d'acord amb el seu Reglament i Estatuts. El procediment arbitral s'ajustarà al Reglament de la citada Cort, al que les parts se sotmeten, comprometent-se les mateixes expressament des d'ara al compliment de les resolucions i del laud  arbitral que es dicti. Amb caràcter subsidiari i per al cas que fos necessari, les Parts se sotmeten, amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre'ls, als Jutjats i Tribunals de Barcelona. No obstant això, ambdues parts faran tot el raonablement necessari per a tractar de solucionar els conflictes de forma amistosa.

 

Versió 1.00

Data aprovació 13/05/2010.


HALLS AND CONCERTS FROM MASIMAS
  • Jamboree Jazz CLub Barcelona
  • Moog Electronic Dancing Club Barcelona
  • Tarantos - Espectacles Flamenco Barcelona
  • Tarantos Club - Sessions de Indie, Pop, Rock Barcelona
  • Jamboree Dance Club Barcelona
  • Fundació Mas i Mas - Concerts de música clàssica a Barcelona
Logo Grup Mas i Mas

Contacta | Informació legal | Política de privacitat

© 2019 Grup Mas i Mas,tots els drets reservats