Per a utilitzar alguns dels Serveis de la Web, els usuaris han de proporcionar prèviament a  Pelaimas  SL  ( PELAIMAS  des d'ara) certes dades de caràcter personal (des  d'ara,  l e s «Dades Personals»).  PELAIMAS  incorporarà les dades a un fitxer de la seva propietat, inscrit en el  R egistr o   General  de l'Ag e ncia Espa ñ ola de  Protecció n  de  Da to s  en compliment de la legislació i  d’ acord a la Llei 15/99 de 13 de  d esembre de dades personals, i al seu torn tractarà  de forma  automatitzada les dades personals  d’ acord a les següents finalitats:

-          Formulari de l'apartat contacte: La finalitat de les dades sol·licitades és l a de  poder atendre la seva consulta, posant-nos en contacte per qualsevol dels canals que ens faciliti: postal, telèfon, fax o correu electrònic.

-          Formulari d'alta al butlletí: La finalitat de les dades sol·licitades és  enviar -li  e l / s   butlletí/ ns  de notícies sol·licitat/s a través del formulari específic, així com d'altra informació sobre promocions o esdeveniments relacionats amb les activitats pròpies de les entitats promotores, ja sigui per correu electrònic, postal o a través d'altres mitjans de comunicació electrònics (SMS,  EMS MMS , etc.). En qualsevol moment els usuaris podran deixar de rebre les comunicacions a les quals s'haguessin donat d'alta,  clicant  en l'enllaç inclòs per a tal fi en cada missatge.

-          Formulari compra d'entrades: La finalitat de les dades sol·licitades és la gestió integral del procés de compra d'entrades a través d'Internet per cadascuna de les entitats promotores dels esdeveniments així com per al control d'assistència a l'esdeveniment. El servei de venda  online  és ofert per  Codetickets  ( Visualsonora  SCCL). Addicionalment, l'enviament de comunicacions comercials o promocionals a l'usuari que així ho hagi sol·licitat a l'activar la casella creada a aquest efecte en el respectiu formulari.

L'enviament de comunicacions comercials s'establ e ix en qualsevol cas, sota les condicions legalment establertes  a  la LOPD (Llei 15/1999, de 13 de desembre), LSSICE (Llei 34/2002, de 11 de juliol) i LGT (Llei 32/2003, de 3 de novembre).

Els usuaris poden exercir els drets legalment establerts d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació regulats en la Llei 15/99 de protecció de dades i desenvolupats en el RD 1720/2007 de 21 de Desembre, mitjançant l'enviament d'un escrit adjuntant identificació legalment vàlida del titular de les dades, dirigint-se a:

PELAIMAS , SL

c / Trafalgar 2-4, 13B

08010 Barcelona

Ref.  LOPD .

 

S'entén de la veracitat de les dades facilitades per part de l'usuari per a poder prestar una atenció correcta  i adequada  a les finalitats de la Web.

PELAIMAS  ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, així com el tractament confidencial de les Dades Personals de conformitat amb la legislació vigent aplicable en el RD 1720/2007 de 21 de Desembre que desenvolupa la Llei  orgànica de protecció de dades i procura instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals. Per això l'usuari  dóna el consentiment   per  al tractament de les seves dades amb les finalitats exposades a  PELAIMAS , aquesta Clàusula també s'empara en  allò  establert  a  l'article 6  de la LOPD i  a  l' article  10.4 del RD 1720/2007 de 21 de  d esembre.  PELAIMAS  establ e ix que les dades personals incorpora de s al fitxer no l e s cedirà a tercers,  excepte   en  els supòsits legalment acceptats en matèria de protecció de dades o previ consentiment del titular.

Cookies :

PELAIMAS  utilitza  cookies  de sessió d'accés quan un  u suari navega per aquest lloc web. En cap cas les  cookies  o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per a emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària de la web. L'usuari pot configurar el seu navegador web, per a no acceptar les  cookies  d'aquest lloc web, ja que no són imprescindibles per a la navegació per la nostra Web.

 

Versió 1.00

Data aprovació 13/05/2010

 

 

 

HALLS AND CONCERTS FROM MASIMAS
  • Jamboree Jazz CLub Barcelona
  • Moog Electronic Dancing Club Barcelona
  • Tarantos - Espectacles Flamenco Barcelona
  • Tarantos Club - Sessions de Indie, Pop, Rock Barcelona
  • Jamboree Dance Club Barcelona
  • Fundació Mas i Mas - Concerts de música clàssica a Barcelona
Logo Grup Mas i Mas

Contacta | Informació legal | Política de privacitat

© 2018 Grup Mas i Mas,tots els drets reservats